Serwis dla biur rachunkowych oraz ich klientów

Szereg innowacyjnych funkcjonalności umożliwi Ci ocenę stanu finansowego Twojej firmy, monitorowanie i kontrolę jej bieżącej działalności, prognozowanie przepływów finansowych, a na bazie tego wszystkiego skuteczne zarządzanie finansami.

Wypróbuj teraz

 • Kontrola obszarów działalności firmy

  Serwis automatycznie przypisze przychody i koszty w Twojej firmie do odpowiedniego obszaru działalności – linii produktowej, rynku, kanału dystrybucji czy klienta, na podstawie zdefiniowanych przez Ciebie reguł. Dzięki temu otrzymasz dokładne dane finansowe, które umożliwią Ci prowadzenie zaawansowanej rachunkowości zarządczej firmy.

 • Optymalizacja decyzji biznesowych

  Na podstawie wprowadzonych do systemu danych serwis automatycznie dokona wielokryterialnej analizy działalności Twojej firmy w wybranych obszarach, a następnie wygeneruje rekomendacje działań (np. obniżenie poziomu cen, skupienie się na określonym kanale dystrybucji), których wdrożenie przyniesie poprawę efektywności jej funkcjonowania i dodatnio wpłynie na wyniki finansowe.

 • Prognozowanie przepływów pieniężnych

  Dzięki serwisowi uzyskasz dostęp do prognoz przepływów pieniężnych w Twojej firmie, wygenerowanych na bazie analizy danych bilansowych, szacowanych obciążeń podatkowych oraz stanów gotówkowych. Proces prognozowania będzie zachodził automatycznie, w oparciu o historyczne wartości bazowe, które zostaną wprowadzone do systemu.

 • Ocena stabilności finansowej

  Serwis będzie w stanie automatycznie ocenić stopień stabilności finansowej Twojej firmy. Wykorzysta do tego analizę wskaźników płynności, rentowności oraz efektywności operacyjnej przedsiębiorstwa i w porę uprzedzi Cię o ryzyku bankructwa, tak, abyś mógł przedsięwziąć odpowiednie kroki, by temu zapobiec.

 • Monitorowanie parametrów finansowych firmy

  Serwis pozwoli Ci na stworzenie własnego panelu zarządczego, prezentującego kluczowe informacje finansowe dotyczące działalności Twojej firmy, a także na ustawienie odpowiednich powiadomień, w momencie, gdy zdefiniowane przez Ciebie wskaźniki osiągną określoną wartość. Dzięki temu wszystkie informacje na temat stanu finansów przedsiębiorstwa znajdziesz w jednym miejscu i będziesz mógł natychmiastowo reagować na każdą niepokojącą zmianę.

 • Eksportowanie danych do systemu księgowego

  Dzięki serwisowi nie będziesz musiał martwić się ręcznym wprowadzaniem danych z dokumentów do systemu księgowego. Accountings24 zapewni automatyczną konwersję Twoich danych finansowych do systemu Optima. Pozwoli Ci to nie tylko zaoszczędzić czas, ale także wyeliminować ryzyko błędu przy manualnym przepisywaniu informacji.

Chcesz dostawać porcję świeżych informacji od Accountings24.pl?

Zostaw nam swojego emaila.


Nasza misja

Misją jest zapewnienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji między biurem księgowym a Klientami, ułatwiającej zarządzanie księgowością i przepływami finansowymi w firmie. Accountings24 szanuje takie wartości jak czas, skuteczność, odpowiedzialność, bezpieczeństwo i zaufanie. Zależy nam na przełamaniu bariery komunikacyjnej, nierzadko wpływającej na tempo przekazywania informacji, co z kolei może się przekładać na szybkość reagowania na niepokojące symptomy. Poksięgujmy razem!