Co zyskujesz

Biuro księgowe

  1. Możliwość zaproponowania klientom zupełnie innowacyjnego narzędzia, a w rezultacie zwiększenie konkurencyjności Twojej firmy na rynku usług księgowych

  2. Darmowe konto, za pomocą którego zarządzasz siecią klientów swojego biura i gromadzisz wszystkie niezbędne dane oraz dokumenty w jednym miejscu

  3. Stały kontakt z klientem za pośrednictwem portalu oraz dostęp do bazy danych bez konieczności przesyłania, co często rodzi problemy w postaci posiadania przez którąś ze stron zagubionych bądź nieaktualnych dokumentów

  4. Automatyzację działań, które do tej pory musiałeś wykonywać ręcznie, jak na przykład tworzenie raportów oraz prognoz finansowych czy wprowadzanie danych do systemów analitycznych

Klient indywidualny

  • Kompleksową informację na temat położenia finansowego Twojej firmy, łącznie z długofalowymi prognozami przepłyshywów pieniężnych oraz rekomendacjami działań biznesowych, które usprawnią proces zarządzania przedsiębiorstwem

  • Dostosowany do Twoich potrzeb panel zarządzania finansami firmy oraz możliwość elastycznego formułowania alertów systemowych - aplikacja sama poinformuje Cię, kiedy wybrane wskaźniki finansowe osiągną niepokojące wartości

  • Integrację z systemem księgowym Optima, zapewniającą swobodny import i eksport danych w ramach aplikacji bez konieczności ich ręcznego przepisywania, dzięki czemu usprawnisz swoją pracę i zaoszczędzisz cenny czas

  • Platformę komunikacji z biurem księgowym, w tym możliwość natychmiastowej wymiany informacji i przesyłania dokumentów, a także dostęp do repozytorium danych

Chcesz dostawać porcję świeżych informacji od Accountings24.pl?

Zostaw nam swojego emaila.


Nasza misja

Misją jest zapewnienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji między biurem księgowym a Klientami, ułatwiającej zarządzanie księgowością i przepływami finansowymi w firmie. Accountings24 szanuje takie wartości jak czas, skuteczność, odpowiedzialność, bezpieczeństwo i zaufanie. Zależy nam na przełamaniu bariery komunikacyjnej, nierzadko wpływającej na tempo przekazywania informacji, co z kolei może się przekładać na szybkość reagowania na niepokojące symptomy. Poksięgujmy razem!