Kontakt

Accountings24.pl

ul. Postępu 14
02-676 Warszawa

KRS 0000461843
NIP 5213648905
REGON 146677442

Accountings24 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-676), przy ul. Postępu 14 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000461843, NIP 5213648905, REGON 146677442

Chcesz dostawać porcję świeżych informacji od Accountings24.pl?

Zostaw nam swojego emaila.


Nasza misja

Misją jest zapewnienie wielofunkcyjnej platformy komunikacji między biurem księgowym a Klientami, ułatwiającej zarządzanie księgowością i przepływami finansowymi w firmie. Accountings24 szanuje takie wartości jak czas, skuteczność, odpowiedzialność, bezpieczeństwo i zaufanie. Zależy nam na przełamaniu bariery komunikacyjnej, nierzadko wpływającej na tempo przekazywania informacji, co z kolei może się przekładać na szybkość reagowania na niepokojące symptomy. Poksięgujmy razem!